Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 417 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Trần Khải Hoàn

Chủ tịch

0988676305

2.

Đinh Xuân Chinh

Phó Chủ tịch

0972272947