Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 283 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Bùi Minh Khải

CT. UBMTTQ xã

0976178502

2.

Bùi Tiến Hải

CT. Hội cựu chiến binh xã

0989535277

3.

Đinh Nguyên Hóa

CT Hội nông dân xã

0976540809

4.

Đinh Thị Bích Dậu

CT. Hội LHPN xã

0397182673

5.

Phùng Tiến Thịnh

Dí thư Đoàn TN xã

0977087111

6.

Đinh Công Phương

Trưởng Công an xã

975491201

7.

Phùng Tiến Hoàn

Chỉ huy Trưởng QS xã

988485694

8.

Đinh Thị Tuyết Mai

Tư pháp - Hộ tịch xã

968592908

9.

Bùi Thị Huy Cường

Tư pháp - Hộ tịch xã

399198883

10.

Đinh Thị Xuân

Văn hóa- Xã hội xã

987723246

11.

Nguyễn Thị Minh Thùy

Tai chính- Kế toán xã

976588914

12.

Nguyễn Ngọc Bích

Tai chính- Kế toán xã

971081292

13.

Phùng Văn Sáng

ĐC-GT-XD-MT xã

988505473

14.

Kiều Phan Thắng

ĐC-GT-XD-MT xã

984440415

15.

Đinh Linh Phương

ĐC-GT-XD-MT xã

982705357

16.

Hà Xuân Vĩ

Văn phòng- Thống kê xã

388547541

17.

Trần Khắc Chỉ

Văn phòng- Thống kê xã

384335938