Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 296 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Ngọc Lan

Chủ tịch HĐND

0983857754

2.

 Bùi Trung Cường

Phó chủ tịch HĐND

 0358073609