Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 347 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Ngọc Lan

Bí thư Đảng ủy

0983857754

2.

Bùi Minh Khang

P. Bí thư Đảng ủy

0383362138

3.

Trần Khải Hoàn

P. Bí thư Đảng ủy

0988676305